Trenger du noen å snakke med?


Vår nytilsatte prostidiakon tilbyr nå "Walk and talk"

"Walk and talk" er en samtale mellom en person og diakonen mens man går tur. Det er du som bestemmer hva du ønsker å snakke om. Diakonen har taushetsplikt.

Turene skjer hovedsakelig i nærheten av Brumunddal og Moelv.

Begge parter må være friske og retningslinjer fra FHI om avstand, håndhilsning osv. er styrende.

Send en SMS, e-post eller ring til diakonen for å gjøre avtale om tidspunkt og sted.

Telefon: 97 12 68 77,

e-post: lk786@kirken.no

Det er å også mulighet for å henvende seg til kirkekontoret, tlf. 62 33 07 70, for å komme i kontakt med prest.

Se kontaktinformasjon vedrørende prestene på vår hjemmeside, under fanen Om oss.

 

Kirkens SOS Innlandet, har døgnåpen telefon 22 40 00 40

https://www.kirkens-sos.no/innlandet

 

Tilbake