Bli med som tårnagent i Helgøya kirke


Lørdag 18. februar. 

Velkommen til Tårnagentdag i Helgøya kirke lørdag 18. februar kl. 12.00-16.00. Som agent skal du være med å løse topp hemmelige oppdrag og mysterier i Helgøya kirke. Hver agent får tildelt agentbevis. Klarer agentene å løse alle mysteriene er det utlovet en dusør! 

Det er agenter i mange kirker over hele landet denne helgen. Vi håper du har lyst til å være med. 

Påmelding i skjema under, innen tirsdag 14. februar. Gi beskjed i påmeldingen om det er behov for tilrettelegging. Mer informasjon sendes ut etter påmelding. 
Fra kirken møter du kateket Kine Elise og menighetspedagog Irene. 

PÅMELDING

 

Tilbake