Vil du stille til valg i menighetsrådet?


Nå har du muligheten! 

10. og 11. september er det valg og det skal avgjøres hvem som skal være med å lede kirken lokalt i menighetsråd de neste fire årene. Nå har du muligheten til å være med å forme kirken der du bor. 

31. mars skal alle menighetsråd levere valglister med kandidater. Derfor oppfordres du som ønsker å stille til valg å ta kontakt med oss nå! 
 
 
Her er ti gode grunner til å stille til valg i menighetsrådet:

1. bruke dine talenter 
2. få nye relasjoner i nærmiljøet
3. jobbe sammen med andre – for andre
4. være med på å formidle kristen tro
5. dele og diskutere dine standpunkt med andre
6. sørge for et trygt og godt fritidstilbud for barn og unge
7. legge til rette for at kirken blir en viktig kulturarena
8. bidra til at kirken er åpen for alle
9. gjøre lokalmiljøet ditt bedre
10. bli bedre kjent med deg selv

Om du ønsker å stille til valg eller har spørsmål om kirkevalget kan du kontakte 
kirkekontoret i Ringsaker på telefon 62 33 07 70 eller mail post.ringsaker@kirken.no.

Les mer om kirkevalget. 

Tilbake