Menighetenes årsmøter


Her finner du oversikt for når menighetene avholder sine årsmøter

 

I alle sogn skal det hvert år holdes et menighetsmøte hvor man legger fram for medlemmene årsrapport, regnskap, arbeidsprogrammer og budsjett til orientering. Dette årlige menighetsmøtet gir grunnlag for debatt om planer og prioriteringer. Dermed er menighetsmøtet en god plass for deltagelse og engasjement i lokalkirken. jf. kirkeloven § 9, 10 og 11.

Brumunddal/ Veldre sokn - søndag 21. mars rett etter gudstjenesten i Veldre kirke kl. 11.00.
Her kan du lese menighetens årsmelding.
 

Brøttum sokn - søndag 14. mars rett etter gudstjenesten i Brøttum kirke kl. 11.00
Her kan du lese menighetens årsmelding.
 

Furnes sokn - flyttet fra mars til søndag 22. august, etter gudtsjenesten.
Når årsmeldingen er klar, blir den lagt ut her.
 

Nes sokn - søndag 21. mars rett etter gudstjenesten i Helgøya kirke kl. 11.00.
Her kan du lese menighetens åsmelding.
 

Ringsaker sokn - onsdag 14. april etter salmekveld i Ringsaker kirke kl. 18.00.
Når årsmeldingen er klar, blir den lagt ut her.
 

Åsmarka sokn - søndag 21. mars rett etter gudstjenesten i Åsmarka kirke kl. 11.00.
Her kan du lese menighetens årsmelding

Tilbake