Min kirkebok 6 i Furnes kirke


Min kirkebok 6

Nå er det din tur til å få min kirkebok 6. Barn født i 2017 inviteres til en samling i Furnes kirke, torsdag 30. mars kl. 17.30. Samlingen varer i ca 1,5 timer. Her skal vi bli kjent med hverandre, min kirkebok 6 og hva som skjedde i påsken for snart 2000 år siden, vi skal også male egg til pynting i kirken. Det serveres frukt og kaffe. 

Søndag 2. april er det gudstjeneste i Furnes kirke kl. 11.00. Her markerer vi palmesøndag og deler ut Min kirkebok 6. Barna møter 15 minutter før, for å gå i prosesjon inn i kirka. Hele familien er velkommen, inviter gjerne barnets faddere med. Etter gudstjenesten er alle velkommen på kirkekaffe i kirken. 

Min kirkebok 6 er en gave Furnes menighet ønsker å gi barna det året de fyller 6 år. Boka inneholder både fortellinger og sanger, og passer fint til de som begynner på skolen til høsten. Sammen med boka for de også et sanghefte. 

Påmelding i skjema under. Påmelding gjøres innen onsdag 29. mars. Det er også mulig å melde seg på via telefon til kirkekontoret 62 33 07 70. Har dere glemt å melde på innen fristen er det bare å ta kontakt. Trosopplæringen er for alle. Har dere behov for tilrettelegging, kan dette oppgis ved påmelding.  

Påmeldingsskjema

Hilsen Furnes menighet 
v/ Anders Prest og menighetspedagog John. 


 

Tilbake