Konfirmant 2022


Velkommen som konfirmant 2022! Å være konfirmant i kirken er å være en del av et fellesskap! ⭐ Opplev livet som konfirmant på TikTok.

For at du skal få et innblikk i hva kirkelig konfirmanttid går ut på, har årets kull rundt om i landet delt fra livet som konfirmanter på TikTok  #konfirmantene. Der legger de ut filmer av alt de gjør i konfirmasjonstiden, som samlinger og aktiviteter, og svarer på spørsmål i kommentarfeltene

 Trykk her: #konfirmantene for å komme direkte til TikTok

                

..

 

Tilbake