Innsettelsesgudstjeneste av ny sokneprest Andreas Alexander Fosby


Søndag 8. oktober kl. 11.00 i Ringsaker kirke. 

Velkommen til innsettelsesgudstjeneste søndag 8. oktober i Ringsaker kirke. 

Andreas Alexander Fosby settes inn som ny sokneprest. Prost Gerd Th. Christensen, organist Roger Andreassen og kirketjener Evgeni Enev deltar også i gudstjenesten. 

Alle ønskes velkommen til kirkekaffe i prestegården etter gudstjenesten. 


Bli kjent med ny sokneprest i Ringsaker sokn:

Det er Andreas Alexander Nordvang-Sandvold Fosby som er tilbudt og takket ja til soknepreststillingen i Ringsaker sokn. I teksten under kan du blir litt bedre kjent med Andreas Alexander før han flytter og starter i ny jobb i Ringsaker sokn i oktober 2023 (intervju er gjort via mail med Andreas Alexander). 

Fosby er 33 år og fyller 34 år i september. Han er fra Oslo og er vokst opp delvis i Groruddalen og delvis på Sørumsand, et lite stykke utenfor Oslo. Utdannelsen som prest tok han på Universitetet i Oslo og University of Edinburgh og hans første prestejobb var som kapellan i Østerås, Bærum.

Fosby forteller at han trives godt på bygda og med å være bygdeprest. Nå bor og jobber han som sokneprest i Grong. En kommune Nord i Trøndelag med ca. 2400 innbyggere.

- Jeg gleder meg til å flytte og begynne som prest i Ringsaker! Marta (Axner Ims) la ut en flott tekst om Ringsaker på Facebook, da ble jeg nysgjerrig, jeg pratet med Marta på telefon, leste utlysningen og gjorde litt ytterliggere undersøkelse om stedet, og da var jeg solgt! Ringsaker blir litt som Grong, bare i større format! Jeg søkte meg til Ringsaker for å komme litt nærmere familie, men også for å bli del av et litt større lag, og ser frem til å bli kjent med alle i kirkestaben, skriver Fosby i sin mail til kirkekontoret.

Fosby forteller at han har hele sin familie i Oslo. Foreldre, besteforeldre og lillebror på 10 år.

Hva gjør du på fritiden?
- Helt siden jeg var ungdom så har jeg gamet, så på fritiden blir det en god del gaming, men er like glad i en tur opp i fjellet eller skogen med hunden min Nero. I Grong fikk jeg også økt interesse for hagearbeid og grønnsaksdyrking!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bilde: Andreas Alexander og hunden Nero. 

Det er planlagt at Fosby skal flytte inn i prestegården ved Ringsaker kirke og skriver dette om boligen:
- Det blir spennende å flytte inn i den ærverdige prestegården, det er mye plass på bare meg (og hunden min), men jeg har mange tanker om hva plassen kan brukes til, jeg ønsker å invitere menighet og folk inn og ser for meg ulike tilstelninger i presteboligen i fremtiden!

Hva er viktig for deg som prest, har du noen hjertesaker?
- Noe av det viktigste for meg som prest er å forkynne evangeliet på en livsnær og folkelig måte, og å møte mennesker der de er. Jeg ønsker å vise at kirken og trua på Jesus er viktig også i dag, også for moderne mennesker. Jeg er veldig opptatt av at alle skal møtes på en skikkelig måte, både den som går til gudstjeneste jevnlig, og den som tilfeldig kommer innom, eller den som kommer fordi det er dåp eller noe annet. Guds rike er for alle, slik som kirka skal ha en åpen dør, ønsker jeg å ha et åpent hjerte og et åpent sinn! Jeg brenner også for at kirken skal være en viktig kulturaktør i lokalsamfunnet! Jeg har mange hjertesaker, men noe av det som står mitt hjerte sterkest er å arbeide for en raus og inkluderende kirke, Jesus møtte mennesker som det «store fellesskapet» så ned på, som kristen er jeg forpliktet til å se hvem i dag er det majoritetssamfunnet ser ned på, eller stenger ute! Derfor har det vært viktig for meg å arbeide for at alle med lhbt + identitet kan finne et hjem i kirken, men ikke minst, en mye større bevissthet på å inkludere det samiske og kvenske i kirkens liv!

Hvordan vil vi merke deg som ny prest i soknet?
- Det vil tiden vise! Jeg gleder meg til å besøke de ulike miljøene i Ringsaker, og håper jeg kan vise tilstedeværelse i mange av de ulike settingene rundt om i soknet, jeg kommer ikke til å ligge på latsiden og har som mål å besøke alle de ulike lag og foreninger i soknet, dersom de vil ha meg på besøk!

Hva gleder du deg mest til med å starte i ny jobb i Ringsaker sokn?
- Jeg gleder meg mest til å bli kjent med stab, folket og småbyen Moelv og grendene rundt om i Ringsaker sokn!

Hva gleder du deg til med å flytte til Ringsaker kommune/Innlandet?
- Dette var et enkelt spørsmål: Været! Det er ingen hemmelighet at været i Namdalen lever sitt eget liv helt uavhengig av hva som står på yr.no, så jeg ser frem til et litt mer stabilt vær, men også å bli bedre kjent med Hedmarken!

 

Tilbake