Bli kjent med den nye presten i Brøttum sokn


John Aksel Slåtsveen som for mange allerede er et kjent navn har takket ja til stillingen som prest under utdanning i Brøttum sokn, hvor han starter 1. september 2023. Slåtsveen er snart 36 år, er gift og har tre barn. Han er bosatt i Moelv, men kommer opprinnelig langveis fra – hele veien fra Furnes i andre enden av Ringsaker kommune.

Slåtsveen har med seg ulike erfaringer fra livet inn i ny jobb som prest. Opprinnelig er han utdannet baker fra Lillehammer, og tok videre konditorutdannelse ved Baker Kristiansen i Moelv. Etter en tid som baker og konditor startet han på MF vitenskapelig høyskole, hvor han tok bachelorgrad i studiet ungdom, kultur og trosopplæring, og på samme tid fikk han jobb som ungdomsarbeider ved Ringsaker kirkelige fellesråd. I 2015 fikk han fast stilling som menighetspedagog og har siden den gang jobbet i flere av prostiets sokn, de siste årene i Furnes sokn og Ringsaker sokn.

Fortell om det nye yrkesvalget ditt..?
- Det har vært svært givende å jobbe med barn og unge, men jeg ønsker å utvide horisonten min, samt jobbe med en bredere aldersgruppe. Det er også fint å kunne jobbe med flere sider av livet, forteller Slåtsveen.

Studieforløpet
Som prest under utdanning betyr det at den ansatte skal være prest og  fullføre studier på samme tid. Slåtsveen går studiet som heter: erfaringsbasert master prest. Studieløpet er lagt opp annerledes enn profesjonsstudiet, som vanligvis tar seks år. Forskjellen på studiene er at erfaringsbasert master bygger på tidligere bachelorgrad og erfaring som er opparbeidet fra jobben som menighetspedagog. Studiet inneholder en god blanding av fysiske studiesamlinger, egenstudier og praksis. Etter endt studie vil Slåtsveen stå igjen med en fullverdig mastergrad.

- Når en takker ja til stilling som prest under utdannelse er det en bindingstid på to år etter ferdig studieløp, forteller Slåtsveen.
Dette er en trygghet både for prest, som står i jobb med en gang etter studiet og det er en trygghet for soknet og menigheten.

Hvilke oppgaver skal du ha ansvar for fremover, du kan vel ikke gjøre alt når du også skal studere?
- Dagene vil være en blanding av å være prest og student. Mine hovedoppgaver som prest vil være gudstjenester, begravelser, andakter på sykehjemmet og arbeid med konfirmanter. I tillegg skal jeg skrive ferdig masteroppgaven min, forteller Slåtsveen.

Helt til slutt, hva gleder du deg til med å starte i ny jobb?
- Jeg gleder med aller mest til å starte og komme i gang med alle arbeidsoppgaver. Det er noe som er kjent fra før, men også mye nytt som jeg gleder meg til å lære i den nye jobben.  

John Slåtsveen utenfor Mesnali kirke.

Tilbake