Kjell Skaugen har takket ja til stillingen som kirkeverge


Kjell Skaugen fra Stavsjø har takket ja til åremålsstillingen på fire år! Navnet er for mange allerede kjent da Skaugen de siste fire årene har vært leder for Ringsaker kirkelige fellesråd. 

Skaugen går av som leder i Ringsaker kirkelige fellesråd 21.11.2023 og trer inn som kirkeverge 01.12.2023. 

På bildet over ser du Kjell Skaugen sammen biskop em. Solveig Fiske og prost Gerd Th. Christensen fra tidligere sammenheng. 

Ved spørsmål kan du kontakte Sverre Finstad. 
Telefon: 917 333 98 eller mail: sf866@kirken.no 

Tilbake