Kontaktinformasjon


Kirkevergen, prost og kirkekontor for Brøttum, Ringsaker og Åsmarka: Storgata 98 b, Moelv

Kirkekontor for Furnes, Brumunddal/Veldre og Nes: Sjurstuvegen 4 c, Brumunddal

Åpningstid: Mandag - fredag kl 09.00 – 15.00
Sentralbord åpen kl 10.00 - 14.00 Tlf 62 33 07 70

Postadresse: Postboks 195, 2391 Moelv

post.ringsaker@kirken.no

Sekretær

Wenche Aasen

62330770

47474936

Send e-post

Menighetssekretær, vikar

Kine Moldal Andersen

62330770

90121064

Send e-post

Kirkemusiker

Roger Andreassen

91995347

91995347

Send e-post

Sokneprest Nes

Stig Jørund B. Arnesen

489 98 870

Send e-post

Sokneprest Ringsaker

Marta Axner Ims

46312116

46312116

Send e-post

Kirketjener Sør

Aina Bakke

93064350

93064350

Send e-post

Kirkemusiker

Dag Olav Berg

94795581

94795581

Send e-post

Kirkeverge

Kai Ove Berg

95223205

95223205

Send e-post

Kirketjener Sør

Knut Ivar Berg

97972800

97972800

Send e-post

Konsulent gravplassforvaltning

Mari Elise Bergli

92448645

92448645

Send e-post

Ass. kirkeverge/prostesaksbehandler

Eivind Bjørklund

92049407

Send e-post

Kirkemusiker

Kari Borud

95883686

Send e-post

Kirkemusiker

Erik Brænden

62356499

97747839

Send e-post

Prost, biskopens representant

Gerd Th. Christensen

91866295

91866295

Send e-post

Renholder

Kristin Dahlsveen

90506937

90506937

Send e-post

Konsulent

Åsa Faye

97410005

97410005

Send e-post

Menighetspedagog

Irene Ryen Flermoen

+4747872142

+4747872142

Send e-post

Kirketjener Nord

Rune Glemmestad

94146616

94146616

Send e-post

Sokneprest Brøttum

Johanne Gram-Nilsen

48899288

48899288

Send e-post

Kirketjener Nord

Inger Christine Groseth

41662174

41662174

Send e-post

Kapellan Brumunddal/ Veldre

Salvar Geir Gudgeirsson

47474937

47474937

Send e-post

Renholder

Aud Lund Kleven

+4791735265

Send e-post

Kirketjener Nord

Ivar Klundby

91531852

91531852

Send e-post

Kateket

Elisabeth Kofoed Kongelstad

98870852

98870852

Send e-post

Diakon

Lisabeth Kvalevaag-Holm

97126877

97126877

Send e-post

Kirketjener Sør

Marit Tørudstad Maurud

94056633

94056633

Send e-post

Kirketjener Brumunddal/ Veldre

Marit Tørudstad Maurud

62346455

+4794056633

Send e-post

Vikarprest

Per Halstein Orset Nielsen

90981830

90981830

Send e-post

Kirketjener Sør

Oddbjørn Pedersen

91877054

Send e-post

Sokneprest Furnes

Anders Hyenes Skeistrand

92021884

92021884

Send e-post

Menighetspedagog

John Aksel Slåtsveen

99566290

Send e-post

Menighetspedagog

John Aksel Slåtsveen

99566290

Send e-post

Kirkemusiker

Lars Småladen

97986376

Send e-post

Kontorleder Brumunddal

Gro Solbakk

62330770

+4747474482

Send e-post

Dirigent barnekor

Nina Steen-Hansen

41331826

Send e-post

Kirketjener Nord

Arne Georg Stålem

99423060

99423060

Send e-post

Menighetspedagog

Heidi Sveås

47708363

Send e-post

Kirketjener Sør

Bjørn Tidemandsen

45606066

40801255

Send e-post

Sokneprest i Åsmarka, prostiprest

Anniken Urianstad

40826499

40826499

Send e-post

Renholder

Gry Malin Vangen

41573073

41573073

Send e-post

Kateket

Kine Elise Østerud

41614682

Send e-post