Gravplasser


Ringsaker kirkelige fellesråd er gravferdsmyndighet i Ringsaker kommune. Vi har ansvar for drift, vedlikehold og begravelser på alle gravplassene i kommunen. Dette gjelder uavhengig av om du er medlem i den norske kirke eller ikke. I praksis betyr dette at det som skjer inne i kirken gjør vi som kirkesamfunn, mens det som skjer ute på gravplassen blir gjort som representant for samfunnet.


 

I Ringsaker kommune finnes disse gravplassene: Ringsaker kirkegård, Åsmarka kirkegård, Brøttum kirkegård, Mesnali kirkegård, Brumunddal kirkegård, Veldre kirkegård, Furnes kirkegård, Stavsjø kirkegård, Nes kirkegård og Helgøya kirkegård. 

I gravplassloven finnes det juridisk informasjon knyttet til gravplass, kremasjon og gravferder.