Navnet minnelund


En navnet minnelund er graver i et felt med felles minnesmerke hvor det settes opp navn og dato for født og død på den gravlagte, med anledning til linje med frivillig tekst. I en navnet minnelund vil gravplassforvaltningen sørge for felles beplantning. De etterlatte kan sette fra seg blomster og lys på anvist sted. Gravplassforvaltningen har ansvar for fjerning av visne blomster og utbrente gravlys. Det er ikke anledning til å opparbeide eget plantefelt for grav i minnelunden. Minnelunden har tilhørende gravfelt som er i nærheten av minnesmerket. Det er anledning for de etterlatte til å være til stede ved urnenedsettelse i en navnet minnelund.

Navnet minnelund er et tilbud for alle og er tro- og livssynsnøytral. I Ringsaker kommune er det nå etablert navnet minnelund på gravplassene i Brumunddal, Furnes, Åsmarka, Helgøya, Ringsaker og Brøttum.